Adam Kiszka


Adam Kiszka Dobruška, Překlady z polštiny a do polštiny Adam Kiszka Dobruška, překlady, korektury

Můj hlavní přínos pro vás

Dlouholetá praxe a porozumění překládanému textu. Jedno souvisí s druhým a ač by se zdálo, že jdou ruku v ruce, díky vlastní překladatelské…  

Co umím opravdu nejlépe

Nepřekládám vše. Už jsem se naučil, že některým oborům nejsem ochoten věnovat svůj čas (účetnictví) a vím, že tím pádem nejsem schopen…  

Proč překládám a tlumočím

O svůj první překlad, dnes již déle než před 10 léty, jsem byl požádán kolegou. Chtěl předělat e-shop do PL. To byl prvotní impulz. Od…  

Proč právě tyto jazyky

Babička pochází z centrálního Polska, oba rodiče jsou bilingvní, veškeré moje vzdělání bylo od začátku dvoujazyčné. A kromě toho jsem…  

Korektury cizích jazyků

Provádím také korektury, které jsou – dle mého mínění – velice často NUTNÉ. Dokonce i u překladů realizovaných agenturami jsem se setkal s nedostatečnou…  

Důvody proč si vybrat mě

  1. Zakázku odevzdávám VŽDY v termínu.

  2. Nevezmu automaticky jakoukoliv zakázku pouze proto, že chci práci. Oznámím, pokud si nebudu jistý, že na zakázku mám.

  3. Překládám pouze texty, kterým bezezbytku rozumím.

Jazyky, které překládám

Čeština •  Polština •  Slovenština

Co nejvíce překládám

Obchodní korespondence •  Smlouvy •  Propagační materiály, letáky •  Osvědčení •  Protokoly •  Zplnomocnění •  Manuály, příručky, návody •  Výběrová řízení •  Diplomy a osvědčení •  Korespondence •  Atesty •  Dokumentace •  Projekty a projektové dokumentace •  Technologické postupy

Překlady a tlumočení
Osobní doporučení

Adam Kiszka

Kounov Rozkoš 26, Dobruška

Využijte slevy!

Při překladech rozsáhlejšího charakteru poskytuji slevy!

Reklama:

Jazykové weby